Tuesday, 26 September 2017

Pengurusan Fail PBKPBM

Kandungan Fail 

Dokumen pengurusan PBKPBM terletak di bawah Panitia Bahasa Melayu.

Jadual Waktu  Persendirian guru dan jadual waktu PBKPBM
Pelaporan Pencapaian Murid PBKPBM
Surat-menyurat PBKPBM keluar / masuk
Borang Tindakan Susulan
Profil Murid PBKPBM
Salinan surat persetujuan kebenaran ibu bapa/penjaga
Surat Lantikan Guru PBKPBM
Data Prestasi Murid (Individu)
Data LINUS2.0 (Tahun 3)
Data  IPP2M (Tahun 4)
Rekod Pencapaian dan Pelaporan Penilaian murid
Rekod Kehadiran Kedatangan murid PBKPBM5 comments: